U bent hier > Home > Wie zijn we? > De aanleiding


De voorbije jaren verwezen de media en de politiek herhaaldelijk naar de opkomst van de elektrische wagen. Deze nieuwe vorm van mobiliteit zou niet alleen minder CO2 uitstoten, maar er wordt bovendien beweerd dat het overschakelen naar het bouwen van elektrische wagens volledige autofabrieken zou redden.

Zelfs als dat allemaal waar zou blijken, blijft de vraag welk nut het bestaan van dit nieuwe type wagen heeft als er geen oplossing is om hem blijvend te laten rijden. Waar moet de eigenaar van dit type auto zijn wagen laden? Hoe zal dit werken? Krijgt iedereen zijn eigen oplaadpunt voor de deur? Hoe krijgt men georganiseerd dat de aanschaf van een elektrische wagen voor iedereen een mogelijkheid is?

Deze vraagstelling ligt aan de oorsprong van Blue Corner.

Wij zijn ervan overtuigd dat de verkoop van elektrische wagens enkel mogelijk wordt voor iedereen - niet enkel voor idealisten en kapitaalkrachtigen - als alle infrastructuur voorhanden is en voor iedereen toegankelijk is. Daarom moet in voldoende laadpunten worden voorzien! Studies hebben aangegeven dat per elektrische auto er 1.6 laadpunten nodig zijn.

Blue Corner en het milieu

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie sterven jaarlijks bijna 1 miljoen mensen aan de gevolgen van de buitenluchtverontreiniging. De vervuilende koolstofemissie en zijn schadelijke gevolgen moeten dringend aangepakt worden, zo niet geëlimineerd.

Een alternatief voor de op olie gebaseerde mobiliteit dringt zich op. Zowat 50% van de koolstofuitstoot gebeurt in sommige Europese landen. Bewezen is dat vooral benzineaangedreven voertuigen een grote bijdrage leveren aan deze luchtverontreiniging.
Om grote emissiereductie te bereiken moeten we dringend:
1. de energie -efficiëntie van ons transport systeem aanpakken.
2. een verschuiving weg van fossiele brandstoffen realiseren.

De intrede van de elektrische voertuigen biedt de mogelijkheid om deze doelstellingen te bereiken:
Alternatieve energie nodig!

In de vorige eeuw bracht het gebruik van petroleum de industriële ontwikkeling, de economie en de mobiliteit in een stroomversnelling.

Van de bewezen petroleumreserves werd tot op vandaag 30% gebruikt, wat weinig lijkt, maar het gaat om 30% toegankelijke voorraad petroleum! Er moet steeds meer geïnvesteerd worden om de overige 70% van de voorraden te benutten, waardoor de rendabiliteit van petroleumgebruik steeds lager wordt. Alternatieven voor energiebevoorrading zijn dringend nodig.

Hier ligt een grote kans voor hernieuwbare energiebronnen, onbetwistbaar het beste alternatief!
Zon, wind, water en geometrische bronnen zijn meer dan voldoende aanwezig en toch wordt nog maar 2% van de wereldwijde elektriciteit gegenereerd uit hernieuwbare bronnen.

Op vlak van vervoer maken deze hernieuwbare bronnen een zeer grote kans. Maar het werkt ook in de andere richting: de economische aspecten van vervoer bieden een buitengewone kans aan hernieuwbare energiebronnen.

Economie: belangrijke kansen

De ontwikkelingen van hernieuwbare energie, de bouw van infrastructuur voor de ondersteuning van elektrische voertuigen en de efficiëntie van elektrische energie voor mobiliteit bieden belangrijke economische kansen voor wie de moed heeft deze uitdaging aan te gaan.

Uitbreiding van hernieuwbare energie is een kans voor de creatie en realisatie van waarde. Investeringen in elektrische voertuigen, infrastructuur, componenten en systemen bieden een scala aan opportuniteiten voor de bouw, de techniek en de bijhorende realisatie van arbeidsplaatsen.

Daarnaast beiden elektrische voertuigen ook de mogelijkheid om op transport te besparen. De kostenbesparing wordt gerealiseerd door de relatief stabiele kosten van elektriciteit ten opzichte van petroleum en door de energie-efficiëntie van elektrische voertuigen.
Blue Corner: in de prijzen

vrijdag 18 maart 2011 om 22u06
(Belga) In Antwerpen vond vrijdagavond de jaarlijkse nacht van de kmo plaats.
"Het bedrijf Blue Corner kreeg de trofee voor het beste idee van het jaar voor zijn gratis laadpalen voor elektrische voertuigen"

Blue Corner NV, Rijnkaai 37
2000 Antwerpen / Belgium
T  +32 (0) 3 337 38 30
F  +32 (0) 3 337 38 31
E  info@bluecorner.be

Algemene voorwaarden
Garantievoorwaarden