U bent hier > Home > Elektrisch rijden > Waarom?Zijn alle oplaadpunten geschikt voor elektrische auto’s?
In Nederland zijn vele honderden oplaadpunten voor het opladen van elektrische voertuigen. Dit aantal groeit nu snel, omdat er steeds meer elektrische auto’s worden verkocht. Voor het opladen van een elektrische auto is veel meer energie nodig dan voor het opladen van een elektrische scooter of fiets. In accu’s van de huidige elektrische auto’s gaat tussen de 20 en 50 kWh. Dit is meer dan het dubbele van het standaard elektrisch dagverbruik van een heel gezin (10 kWh). Hierdoor zijn niet alle oplaadpunten geschikt om een auto bij op te laden. Vaak wordt op of bij het oplaadpunt aangegeven voor welk type elektrische voertuigen deze geschikt is.

Is een gewoon stopcontact voldoende om op te laden?
De meeste elektrische auto’s kunnen worden opgeladen bij 230 Volt, de spanning die beschikbaar is in een gewoon stopcontact. Daarbij is het belangrijk vast te stellen of er nog andere elektrische apparaten op dezelfde groep zitten in de meterkast. Het opladen van de auto vereist namelijk een grote elektrische stroom, bijvoorbeeld 16 Ampère. Als tegelijkertijd ook een wasmachine, elektrische oven of magnetron ingeschakeld wordt, kan dit leiden tot een overbelasting. De elektrotechnische installatie in de meterkast schakelt dan uit veiligheid af.

Sommige fabrikanten van elektrische auto’s staan opladen met een gewoon stopcontact niet toe. In die gevallen kan alleen geladen worden via een speciaal oplaadprotocol en een speciale stekker (Type 2, Mode 3), die niet in een gewoon stopcontact past. Voor thuis- of kantoorsituaties zijn inmiddels zogenaamde wallboxen beschikbaar. De aansluiting van zo’n wallbox op de technische installatie van de woning of kantoor moet plaatsvinden door een erkende installateur.

Hoe moet ik laden met een laadpas?


Hoe lang duurt het opladen van een elektrische auto op mijn werk?
Om te beginnen kunnen we de laadtijd berekenen door middel van een formule. Wat is de capaciteit van de accu die opgeladen moet worden? Hoeveel KW (kilowatt) is uw accu? Wat is de capaciteit van het auto oplaadpunt? Hoeveel Ampere en hoeveel Volt wordt er door het accu laadstation geleverd? De formule voor het berekenen van de capaciteit stroom: P (Watt) = U (Voltage) x I (Amperage).

Een bedrijf heeft meestal reeds voldoende capaciteit ter beschikking. Veelal is hier ook een 3-fase aansluiting aanwezig, waardoor we een aansluitpunt van 16A-400V of 32A-400V kunnen realiseren. Zorg er voor dat u het laadstation op een aparte zekeringgroep aansluit. U heeft dan een vermogen van 16 x 230v x3 fase = 11040 watt. Dat is 11Kw. Of bij een aansluiting van 32A-400V zelfs 32 x 230 x3 fase = 22080 watt. Dat is 22Kw.

De eerste elektrische auto’s die op de markt komen hebben gemiddeld een capaciteit van ca. 24Kw. Indien de accu geheel leeg zou zijn duurt het laden dus 24 / 11 = ca 2.5 uur of 24 /22 = 1.25 uur. Een accu laadt de eerste 80% relatief snel en de laatste 20% duurt langer. Dus uw elektrische auto is na ca. 1.5 of 1 uur al voor 80% opgeladen.

Hoe lang duurt het opladen van een elektrische auto bij mij thuis?
De tijdsduur van het opladen is afhankelijk van een aantal factoren. Wat is de capaciteit van de accu die opgeladen moet worden. Hoeveel KW (kilowatt) is uw accu? Wat is de capaciteit van het oplaadpunt. Hoeveel Ampere en hoeveel Volt wordt er door het laadstation geleverd? De formule voor het berekenen van de capaciteit stroom: P (Watt) = U (Voltage) x I (Amperage).

Een standaard woonhuisaansluiting heeft veelal een capaciteit van 3x 25A of 1x 40A. Om geen problemen te krijgen met uw andere verbruikers in huis, kunt u het laadstation het beste met 16A-230V aansluiten. Zorg er voor dat u voor het laadstation een aparte zekering groep maakt (16A) en sluit geen andere contactdozen/verbruikers hierop aan. U heeft dan een vermogen van 16 x 230 = 3680 watt. Dat is 3,68Kw.

De eerste auto’s die op de markt komen hebben gemiddeld een capaciteit van ca. 24Kw. Indien de accu geheel leeg zou zijn duurt het laden 24 / 3,68 = 6,5 uur. Een accu laadt de eerste 80% relatief snel en de laatste 20% duurt langer. Dus uw accu is na ca. 3 uur waarschijnlijk al voor 80% opgeladen. Tevens hebben we wat informatie betreft de elektrische auto.

Hoe milieuvriendelijk is de elektrische auto?
Momenteel geven de onderzoeksinstituten aan dat de emissie van CO2 per voertuigenkilometer voor een elektrische auto lager is dan de emissie van een conventionele benzineauto of dieselauto. Dit geldt wanneer de elektrische auto wordt geladen met ‘gemiddelde’ stroom uit het net. Ook als de elektriciteit wordt geproduceerd in een kolencentrale (zonder CO2-afvang) behoudt de elektrische auto een voordeel. Exacte reducties zijn minder goed te geven omdat er veel factoren hierbij een rol spelen. Elektrische auto’s hebben daarnaast geen uitstoot van bijvoorbeeld stikstofoxiden (NOx) en van fijnstof. Hierdoor zal de lokale luchtkwaliteit verbeteren.

Zijn de auto accu’s recycleerbaar?
De accupakketten van een elektrische auto en elektrische boot worden gerecycled, net als nu met de gewone lood-zuur autoaccu’s gebeurt. De toegenomen vraag en de hoge grondstofprijzen vormen sowieso een sterke stimulans voor hergebruik van lithium-ion-batterijen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor opslag van energie in huizen, via warmtekrachtcentrales, of voor de opslag van de energiepiek van bijvoorbeeld windmolens. Ook het laten rijden van vorkheftrucks op tweedehandspakketten is een mogelijkheid. Batterijpakketten behouden daardoor hun waarde en de negatieve invloed op het milieu wordt beperkt.

Wat kost het rijden met een elektrische auto?
Aanschaf
Elektrische auto’s zijn vrijgesteld van BPM en motorrijtuigenbelasting. Leaserijders betalen tot 2012 geen bijtelling, daarna 7 procent. Bedrijven kunnen een milieusubsidie krijgen op elektrische auto’s en op openbare oplaadpunten. Sommige gemeenten overwegen nog extra ondersteuningsmaatregelen, zoals gratis parkeren.

Onderhoud
Een elektrische auto heeft soms een versnellingsbak en minder draaiende onderdelen in de aandrijving dan een conventionele auto. Daardoor is de verwachting dat er minder onderhoud nodig is en de onderhoudskosten lager zullen zijn dan van een conventionele auto. Uit proeven moet nog blijken in welke mate het batterijpakket gecontroleerd en onderhouden moet worden.

Verbruik
De kosten per kilometer voor het opladen van de batterijen van elektrische auto’s zijn op dit moment twee tot drie keer lager dan de kosten per kilometer bij benzineverbruik.

Waar kan je de geplaatste oplaadpunten snel vinden?
Accu oplaadpunten zoekt u simpel en snel op verschillende websites:

Waar en hoe kan ik een elektrische auto opladen?
Het opladen van de batterij van een elektrische auto kan in principe via elk gewoon stopcontact. Er komen ook oplaadpunten in diverse steden.


Stekker van elektrische voertuigen?
Elektrische voertuigen worden geleverd met een verloop naar een normale tweepuntstekker. Autoproducenten, toeleveranciers en energiebedrijven hebben afspraken gemaakt over gebruik van een standaardstekker.

Hoe veel rijden met een elektrische auto?
Met een elektrische auto kunt u 100 tot 200 kilometer rijden. Dit is afhankelijk van de grootte van het batterijpakket. Met een plug-in hybride elektrisch voertuig (PHEV) kunt u 20, 40 of 60 kilometer elektrisch rijden. Dit is afhankelijk van de capaciteit van de batterij. Bij dagelijkse autoritten zal een PHEV vooral elektrisch rijden, daarna wordt overgeschakeld op een verbrandingsmotor.

Betalen van elektriciteit voor elektrisch voertuig
U kunt nu alleen nog rechtstreeks betalen voor het opladen aan de eigenaar van het stopcontact of het oplaadpunt. Er wordt gewerkt aan een betalingssysteem (met bijvoorbeeld smartcards) dat de auto’s bij het oplaadpunt herkent, in een database bijhoudt wat het gebruik van elke auto is, en achteraf de factuur verstuurt.

TCO berekenen
TCO Berekenen is een compacte online calculator voor Belgische werkgevers en werknemers om alle kosten - de Total Cost Of Ownership - van een elektrische en klassieke bedrijfswagen te vergelijken. Je kan de calculator hier vinden.


Blue Corner NV, Rijnkaai 37
2000 Antwerpen / Belgium
T  +32 (0) 3 337 38 30
F  +32 (0) 3 337 38 31
E  info@bluecorner.be

Algemene voorwaarden
Garantievoorwaarden