U bent hier > Home > Elektrisch rijden > Opladen in het buitenlandNIEUWE OVEREENKOMST LAADPALEN
Met 1 laadkaart elektrisch tanken in 7 landen
(30 maart 2012)

In het Nederlandse Vaals is deze voormiddag het "Treaty of Vaals" ondertekend tussen 8 aanbieders van oplaadpunten voor elektrische voertuigen uit 7 landen. De locatie dichtbij het Drielandenpunt van België, Nederland en Duitsland was dus ook symbolisch gekozen. De andere landen waarin aanbieders al meedoen zijn Portugal, Oostenrijk, Duitsland en Luxemburg. De oplaadaanbieders zijn ESB eCars (IRL), BeCharged en BlueCorner (B), MOBI-E (P), Estonteco (Lux), Vlotte (AT), e-laad.nl (NL) en ladenetz.de (D).

Met het "Verdrag" werd onderschreven dat de houders van een laadpas van de aanbieders zonder moeilijkheden aan een laadpaal van een andere aanbieder in een ander land kunnen opladen. De kosten worden met het systeem doorgefactureerd naar het thuisland waar de pashouder zijn oplaadpas heeft. In plaats van gsm-roaming dus e-roaming.


Internationale uitwisseling van gegevens
Hiervoor werd een European Clearing House opgezet dat de gegevens over de landgrenzen heen doorzendt naar het ‘thuisland’. Mobimix.be reisde af naar Vaals en hoorde maar één boodschap: "Goed dat deze belangrijke barrière is weggewerkt. Dit maakt elektrisch tanken even, zo niet nog, gemakelijker als tanken over de grens sinds de invoering van de euro". "Not driven by problems, lead by dreams" luidde alvast de intro.


"Kleine stapjes nodig om vooruit te gaan"
Als eerste kreeg Chrtistian Liebich het woord. Hij vertegenwoordigde het Duitste Bundesministerium Wirtschaft und Technologie. "Het vergt kleine stapjes om vooruit te gaan, maar dit Verdrag is een belangrijk element" zei hij."Wij investeren dan ook graag in dit project dat een grote Europese meerwaarde heeft. Elektrisch mobiliteit is meer dan de wagens alleen. Het is ook laadinfrastructuur, nieuwe (multimodale) mobiliteitsconcepten en zo veel meer. Ook de andere technologieën zijn van belang."


Informatie van de gebruikers/bestuurders heel waardevol
Voor België/Vlaanderen gaf Carlo Mol meer uitleg over de verschillende platformen die momenteel in volle opstart zijn binnen de proeftuin elektrische voertuigen van de Vlaamse Regering. VITO is dan ook het zogenaamde Programme Office dat alle platformen coördineert. Belangrijkste voordeel van deze vele proeftuinen is volgens hem dan ook dat de "eindgebruiker" een belangrijk onderdeel zal uitmaken van het R&D-proces. Door de verschillende platformen zal men meer vernemen van de verwachtingen en de feedback van de deelnemers.
Deze verwachtingen zouden meer input moeten leveren voor de standaarden die er op Europees niveau moeten komen. Belangrijke elementen waar naar zal worden gekeken zijn onder andere de kostprijs, gebruiksvriendelijkheid en de keuzemogelijkheden om te tanken. Ook het zogenaamde "smart charging" om het elektriciteitsnet niet te zwaar te belasten zal worden bekeken.


Aan elkaar koppelen grote meerwaarde
Julia Williams-Jacobse van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en, Innovatie merkte op dat men in Nederland, ondanks een groot aantal elektrische voertuigen, zeer verrast en opgetogen was met dit initiatief om de oplaadsystemen van de zeven landen aan elkaar te koppelen. "Dit is zeker een meerwaarde in tijden waarin "consumers" "prosumers" worden. Ze verbruiken niet enkel elektriciteit, ze produceren er ook. Ook zien we dat de huidige generatie eerder van een auto "gebruik maken" dan dat ze er een te hoeven "bezitten". Het recent gelanceerde car2go deelconcept heeft dan ook al op veel bijval kunnen rekenen bij ons."
"Naar de toekomst toe willen we in eerste instantie op middelgrote schaal praktijkervaring opdoen. Die willen we opdoen met ongeveer 20.000 of net iets meer elektrische voertuigen. Die middelgrote schaal moet toelaten om met een uitgebreid maar niet te dens oplaadnetwerk genoeg ervaring op te doen." ging ze verder. "Het formule E-team, dat de belangrijkste CEO’s en overheden bevat, is dan ook een Unique Selling Point dat moet nagaan welke mogelijkheden er zijn, hoe het met de veiligheid zit en de educatie en training. Interoperabiliteit tussen types wagens, oplaadsystemen en landen is zeker een belangrijk aandachtspunt" besloot ze.


Eén beantwoorde vraag, nog steeds enkele aandachtspunten
Na alle "hosting countries" gaf Peter Buyckx van eNovates meer duiding over de totstandkoming van het unieke Verdrag in Europa. "Met deze samenwerkingsovereenkomst scheppen we duidelijkheid over één aspect van het laden, maar vele vragen moeten nog worden beantwoord. Hoe moeten we omgaan met de nieuwe type wagens en batterijtechnologie. En wat met de taxatie van elektriciteit. Wat zal de rol zijn van Mobility Service Providers?" wierp hij op.


Community
"Met e-clearing.net willen we een community bieden waar we dit alles kunnen bespreken en tot standaarden komen op het vlak van laden, betalen,… Kandidaten zijn nog steeds welkom om ons te vervoegen." vervolledigde Peter Buyckx.


Open Clearing House Protocol
Het unieke aan clearing.net is dat het een open platform is waar nieuwe deelnemers gemakkelijk kunnen toe toetreden. Hiervoor ontwikkelde we een nieuwe protocol dat het communiceren tussen de verschillende nationale systemen vergemakkelijkt. Zo moest het systeem met zo min mogelijk barrières toegankelijk zijn en ook aanpasbaar naar individuele noden. Om het toetreden te vergemakkelijken, werd het protocol gebaseerd op het SOAP-protocol. Dit alles leidt tot een minimum aan complexiteit. Het hele systeem werkt dan ook als een soort ‘Global Phone Book’ waarin aan de hand RFID-technologie in de badges en palen en geografische informatie de factuur automatisch naar het opgegeven adres in het thuisland wordt gestuurd. Meer technische details over het open protocol vindt u naast andere informatie op www.e-clearing.net.

Bron: http://www.mobimix.be/inhoud/2012/3/30/3038Europees Parlement: 12.000 laadpunten in België
Gratis benzineauto om op vakantie te gaan moet elektrisch rijden stimuleren
Elektromobiliteit: de sector is er klaar voor
La recharge électrique s'organise
Infrax dicht bij akkoord met Blue Corner en eNovates
Dendermonde rijdt voortaan elektrisch
Pollinkhove: nieuw oplaadpunt elektrische fietsen
Grand Hotel Reylof Gent klaar voor elektrische toekomst
21.000 publieke laadpunten tegen 2020
Vectrix Electric en Blue Corner
Opladen in het buitenland
Edegem start de elektrische wagen
Nieuw oplaadeiland in Roeselare
14e oplaadeiland in Grimbergen

Blue Corner NV, Rijnkaai 37
2000 Antwerpen / Belgium
T  +32 (0) 3 337 38 30
F  +32 (0) 3 337 38 31
E  info@bluecorner.be

Algemene voorwaarden
Garantievoorwaarden