U bent hier > Home > Elektrisch rijden > Waarom?


Electriciteit is de nieuwe energiebron voor autorijden. Elektrisch rijden staat in de belangstelling van zowel overheden, bedrijfsleven als kennisinstellingen en er wordt de komende jaren sterk op ingezet. Het heeft grote voordelen voor het klimaat (veel minder CO2 uitstoot), voor de luchtkwaliteit (geen fijnstof en geen stikstofoxyden / NOx), minder geluidhinder en het is goed voor de resterende fossiele energiebronnen en de economie.

Electriciteit is voor de dagelijkse ritten een zeer goed alternatief voor benzine, LPG en diesel en is gelijkwaardig aan waterstof, groengas en bio-brandstof. Volledig elektrische voertuigen die nu op de markt komen hebben een gemiddelde actieradius van circa 120-180 km: genoeg voor het dagelijkse woon-werkverkeer. De actieradius van elektrische voertuigen hangt af van het gewicht en de accu van het voertuig en wordt daarnaast beïnvloed door onder meer rijgedrag, temperatuur en gebruik van de verwarming en airconditioning.

Bij elektrisch rijden wordt het voertuig aangedreven door een elektromotor. De elektromotor haalt stroom uit een accu. De accu kan worden opgeladen via het elektriciteitsnet, via een generator die weer op bijvoorbeeld waterstof of een fossiele brandstof wordt aangedreven. De accu wordt verder opgeladen door het terugwinnen van de energie bij het remmen. Echter, met de huidige stand van de techniek levert dit maar beperkt extra vermogen op. Het opladen van de accu veel meer tijd dan tanken bij het benzinestation. Via een gewoon stopcontact kost het volledig opladen van de accu 6 tot 8 uur. Snellere laders kunnen deze tijd halveren of zelfs terugbrengen tot vijftien tot dertig minuten. Maar voor een tussenstop is een half uur wachten vaak ook nog te lang. Laden moet je dus doen op je start- of eindpunt (woning, werk): direct daar laden waar je stopt om iets te doen.

Een volledig elektrisch voertuig produceert geen geluid bij lage snelheden. Daardoor is er ook geen geluidhinder voor de omgeving. Verder wordt er niet geschakeld omdat er geen versnellingen zijn. Tot slot heeft de elektromotor een een continu sterk koppel. Deze voordelen worden door de meeste electrische-rijders als zeer prettig ervaren. Sommigen missen echter het 'motor-geluid'. Naast elektrische voertuigen bestaan er ook diverse hybride auto's. De verbrandingsmotor (benzine, diesel) laadt de accu op waaruit de elektromotor de stroom haalt. De accu's van hybride voertuigen hoeven dus niet via het elektriciteitsnet opgeladen te worden. De elektrische voertuigen wel. De elektrische wagen is voor velen nieuw. We zijn geneigd om direct te spreken over voordelen en nadelen ten opzichte van klassieke auto's. Zoals bij iedere nieuwe technologie, bestaan er heel wat vooroordelen over de elektrische auto.

Elektrisch rijden is voor iedereen beter

Het klassieke voordeel van de elektrische auto is het voordeel voor milieu en gezondheid. Het is een van de belangrijkste drijfveren voor early adopters om elektrisch te rijden.Fijnstof- en CO2-uitstoot

De meest tastbare milieureden om elektrisch te rijden is de nuluitstoot van CO2 en fijnstof. Fijnstof - roetdeeltjes, zwaveloxiden (SOx) en stikstofoxiden (NOx) - heeft lokaal een enorme impact op het milieu en de gezondheid. 1/3 van de fijnstof in België is afkomstig van het verkeer. Naast het veroorzaken van zure regen vermindert fijnstof het aantal levensjaren. Jaarlijks sterven mogelijk 12.0000 (bronnen: IRCEL, WHO) Belgen als gevolg van acute en chronische gezondheidseffecten ten gevolge van fijnstof. Ondanks schonere motoren en inspanningen door de industrie scoort België (na Luxemburg) het slechtst in Europa: in de categorie NOx stoten we bijvoorbeeld drie keer uit dan het Europees gemiddelde. In april 2011 heeft de Europese Commissie ons land zelfs voor het Europees Hof van Justitie gedaagd wegens het meermaals overschrijden van grenswaarden (bron: Standaard).
16% van de huidige Belgische CO2-uitstoot is te wijten aan de directe uitstoot van personen- en licht vrachtvervoer. Elektrische auto’s stoten lokaal geen CO2 uit. Aangezien de CO2-uitstoot globaal moet worden bekeken – omdat er lokaal geen negatieve effecten zijn – berekenen we die volgens de well to wheel benadering (van productie tot gebruik). Daar waar de zuinigste dieselwagens well to wheel 105 gram CO2 / km uitstoten stoten elektrische auto’s op Belgische grijze stroom maximum 65 g/km uit (op basis van 400 g/kWh CO2-uitstoot). Als je elektrisch gaat rijden raden we aan om op 100% hernieuwbare energie te rijden – al dan niet lokaal geproduceerd. Dan pas stoot je tijdens gebruik geen CO2 meer uit.

Energie-efficiëntie van voertuigen

In vergelijking met auto’s op conventionele brandstoffen (waaronder ook biodiesel en CNG) zijn elektrische auto’s onovertroffen qua energie-efficiëntie. Een deel van de energie van een wagen wordt omgezet in verplaatsing (wat ook de bedoeling is) en een deel in warmte (ten gevolge van wrijving van mechanische componenten en restwarmte in vermogenelektronica en accessoires). Een hedendaagse elektrische auto gebruikt namelijk 67% van zijn inkomende energie voor de verplaatsing. Een dieselwagen gebruikt bijvoorbeeld nauwelijks 20% van de energiewaarde van de brandstof. Waarom is dit belangrijk voor milieu en maatschappij? De manier waarop voertuigen met energie omspringen bepaalt hoeveel grondstoffen er voor de energieproductie nodig zijn: hoeveel olie, hoeveel gas, hoeveel vierkante meter akkers voor koolzaadolie of zonnepanelen. Het bepaalt met andere woorden onze energie-, grondstof- en oppervlaktebehoefte; belangrijke indicators van een duurzame maatschappij.

Olie versus elektriciteit

Elektriciteit is als energiedrager duurzamer en goedkoper dan olie. De olieonafhankelijkheid staat bij een aantal overheden, ondernemers en particulieren hoog op het verlanglijstje. Redenen zijn veelal ingegeven door beleid, risico en kosten. Elektriciteit kan overal opgewekt worden op basis van hernieuwbare energie, olie niet. Uiteindelijk zal dit de doorslaggevende factor van de doorbraak van de elektrische auto zijn.

Het plezier van elektrisch rijden

Het rijplezier is - na de kosten - de belangrijkste reden om voor een auto te kiezen. Het is een veelomvattend begrip: naast prestaties en comfort kun je er ook de veiligheid en luxe afwerking onder scharen. Voor ons betekent rijplezier zorgeloos genieten van het rijden. De elektrische auto scoort hier belangrijke punten: we nodigen iedereen uit om het zelf te ervaren.

Prestaties: evenwaardig

De wegligging van elektrische auto’s doet niet onder aan die van brandstofauto’s. Dit is deels te wijten aan de lage en gespreide plaatsing van de batterijpakketten. Het koppel (de mechanische kracht die de wielen op de grond overbrengen) is ook hoger dan bij vergelijkbare brandstofauto’s, of anders: een gewone bestuurder kan met een elektrische veel sneller optrekken dan met een brandstofauto. Een elektrische auto versnelt daarnaast traploos, met andere woorden, zonder horten of stoten. De elektrische motor heeft namelijk een nagenoeg constant koppel tijdens het optrekken. Ongeacht aan welke snelheid je rijdt. Deze eigenschappen zijn vooral in en rond de stad voordelig.

Comfort: telematica

Afhankelijk van het type wagen is het comfort van de elektrische auto afgestemd op de gebruiker, net zoals bij brandstofwagens. Bestelwagens hebben een functioneel interieur: robuust en alle benodigdheden die noodzakelijk zijn. De personenwagens hebben alle kenmerken die een stadswagen betaamt: compact, kleine draaicirkel, voldoende comfort, stuurbekrachtiging, airconditioning. De middenklassers hebben standaard uitgebreide multimedia en GPS aan boord, elektrische spiegels en centrale deurvergrendeling. Sommigen bieden ook cruise-control, achteruitrijdcamera en sleutelloos starten. Kortom, alle kenmerken die je van een auto vandaag de dag mag verwachten. Alle elektrische auto’s hebben ook telematica aan boord: daarmee kan de wagen op afstand gevolgd worden in het uitzonderlijke geval dat je stil komt te staan. De telematica werkt bij sommige auto’s ook samen met de GPS om je verschillende lokale diensten aan te bieden, waaronder waar je in de buurt kunt opladen.
Naast tastbare voordelen in rijplezier merken EV-bestuurders ook een verbeterde gemoedstoestand op: al wie zich ergert aan op rood springende stoplichten op het laatste moment – in het ergste geval op expresswegen - kan in ieder geval de remenergie (kinetische energie) omzetten in elektrische energie door het regeneratief remmen. Het voordeel van de niet meer te schakelen zorgt ook voor minder irritatie in de spieren. En voor wie regelmatig de partner aan het stuur laat: schokkerig optrekken en afremmen is door het traploos versnellen en vertragen verleden tijd ;-)
We kunnen nog zoveel schrijven over het rijplezier: over zoiets ben je vaak pas overtuigd door het zelf te ervaren. Indien je geïnteresseerd bent om tijdelijk een elektrische auto te huren, contacteer ons dan.

Lokale energieopwekking en mini smart grid

De elektrische energie voor je wagenpark kan lokaal opgewekt worden, via klassieke hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind*. Eerste voordeel: je bent je eigen energieproducent en dus onafhankelijk van externe invloeden, zoals olie- en energieprijzen. Tweede voordeel: het is een investering die op termijn opbrengt. Derde voordeel: gebruik de rol van de elektrische auto binnen je eigen smart grid als load balancer. De batterijcapaciteit van aangesloten auto’s zorgt ervoor dat pieken in stroomverbruik kunnen worden opgevangen: o.a. de hoge kosten van piekverbruik worden hiermee vermeden. Contacteer ons voor meer informatie over dit topic.

* Het is ook mogelijk om energie op te wekken via een mini-WKK: een lokale warmtekrachtkoppeling op het verwarmingssysteem van het gebouw

Centrale energieopwekking en smart grid

Een elektrische auto vraagt veel stroom. Tijdens het opladen verbruikt deze gemiddeld 3 kW, vergelijkbaar met dertig LED-tv’s of 100W gloeilampen, of anderhalve elektrische verwarming. Hoewel de introductie van de elektrische wagen geleidelijk zal zijn, zal het zeker een extra belasting op het net vormen.
Het dagelijks elektriciteitsverbruik verloopt met pieken en dalen: een kleine piek in de ochtend en een grote piek vanaf zes uur ’s avonds. De elektrische auto krijgt in de nabije toekomst de rol om deze pieken af te vlakken: ze zal als energiebuffer fungeren. Bijvoorbeeld in de vroege avond, wanneer de meeste mensen thuiskomen van het werk. Zodra de auto met het net is verbonden kan de opgeslagen elektrische energie worden aangewend om de energievragende toestellen te voorzien. Na de verbruikspiek, wanneer het daltarief intreedt, wordt de auto pas echt opgeladen. De vergelijking met de TV’s en lampen hierboven geeft aan hoeveel energiecapaciteit het batterijpakket van de e-wagen heeft. In deze evolutie zullen het dag- en nachttarief stapsgewijs verdwijnen: de energieprijs zal in plaats van twee keer per dag continu wijzigen in functie van de vraag. Dit zijn enkele principes binnen de smart grid, het intelligente elektriciteitsnet.
Hoe gebeurt dit praktisch? Sommige home-chargers (het kastje tussen de auto en de meterkast) bevatten reeds een deel van die technologie. In de toekomst nemen slimme meters deze rol voor het hele huis / bedrijfspand op zich.

Indirecte overheidsincentives

Gratis parkeren? Gratis opladen? Gratis oplaadpaal en parkeerplaats voor de deur? Speciale rijvakken voor elektrische auto’s in de file? Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van politieke maatregelen die wereldwijd worden gebruikt om elektrische auto’s te stimuleren. Vanwege milieu- en gezondsheidsredenen (zie volgende hoofdstuk) verkiezen overheden de elektrische auto boven de conventionele wagen op olie.
In België blijven de operationele incentives voorlopig beperkt. Tientallen Vlaamse gemeentes hebben aangekondigd om lokaal laadstations te plaatsen waar iedereen tot en met 2014 gratis kan opladen.

Blue Corner NV, Rijnkaai 37
2000 Antwerpen / Belgium
T  +32 (0) 3 337 38 30
F  +32 (0) 3 337 38 31
E  info@bluecorner.be

Algemene voorwaarden
Garantievoorwaarden